Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, World Football Association, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op ?Alles aanvaarden en verder naar de website?.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

NIEUWE FORMULES CSBE, CCBE EN ARBE

De belgische formules om uw gebruikelijke formules te spelen.

 

- CSde relatieve plaats van de paarden in elke unitaire weddenschap spruit voort uit de door de wedder aangeduide voorkeurvolgorde die gelezen wordt van links naar rechts.

- CCde paarden worden in elke unitaire weddenschap in al de mogelijke volgordes in aanmerking genomen (6 voor de Tiercé, 24 voor de Quarté+ en 120 voor de Quinté+)

 

(aller-retour)

Als een combinatie in AR wordt ingezet, wordt elk van de unitaire weddenschappen in de twee richtingen in aanmerking genomen.

 

BE VELD

De formule BE is een toevoegsel aan bovenstaande formules.

Bijvoorbeeld :
CSBE/CCBE/ARBE.

Bepaalde combinaties in lijn en alle combinaties met veld zijn een vereenvoudigde schrijfwijze van meerdere eenheidscombinaties. Met de formule BE zullen deze combinaties dewelke niet voorzien zijn in de spelwijzen aanvaard door PMU Frankrijk ontbonden worden naar eenheidscombinaties dewelke op hun beurt wel worden aanvaard door PMU Frankrijk.

Enkele niet limitatieve voorbeelden:

-  Een combinatie met « Veld » waarbij de basis uitgebreider is zal ontbonden worden naar eenheidscombinaties.

-  Eén of meerdere omcirkelde paarden bij combinaties in lijn en combinaties met veld.

-  Een combinatie met veld waarbij meerdere kruisjes gebruikt worden maar waarbij het veld ENKEL in één richting gelezen worden (van links naar rechts).