Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, World Football Association, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op “Alles aanvaarden en verder naar de website”.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

Reglement EurotiercéHOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel l
Dit reglement en de bijlagen ervan zijn van rechtswege van toepassing op alle weddenschappen die buiten de renbaan worden geregistreerd, door EuroTiercé en door alle gemachtigde personen.
Het is ter beschikking van de wedders in alle lokalen waar de onderlinge weddenschap door EuroTiercé is aanvaard of op eenvoudig verzoek gericht aan het hoofdkantoor van EuroTiercé.

Artikel 2
De weddenschappen die door EuroTiercé of door alle gemachtigde personen worden geregistreerd, worden, na centralisatie, volledig opgenomen in de overeenstemmende weddenschappen die op de renbanen worden geregistreerd waar de koersen plaatsvinden om deel te nemen, volgens hetzelfde reglement, aan de algemene verrichtingen inzake verdeling, die de te betalen opbrengsten bepalen.
Alle weddenschappen van dit type, die door EuroTiercé buiten de renbanen worden gebundeld, geven aanleiding tot de integrale betaling van de opbrengsten, net als de weddenschappen op de renbaan.
De weddenschappen worden behandeld op basis van het resultaat van de koers zoals die blijkt uit de definitieve bekendmaking op de renbaan na de koers.

Artikel 3
Als de organisatoren het verloop van de koersen tijdens de koers wijzigen, dan blijven de weddenschappen van toepassing op die koers waarvoor ze oorspronkelijk werden aangegaan.

Artikel 4
Alle klachten moeten worden gericht aan het hoofdkantoor van EuroTiercé in Bergen-Ghlin tijdens de betalingstermijnen.

HOOFDSTUK 2 "GEWONE" WEDDENSCHAPPEN (enkel spel)

Artikel 1
Worden "gewoon" genoemd, de weddenschappen "winnend", "geplaatst", "show", "koppel" die door EuroTiercé worden geregistreerd en die, na centralisatie, volledig worden opgenomen in de overeenstemmende weddenschappen die op de renbanen zelf worden geregistreerd waar de koers zich afspeelt waarvoor de weddenschap werd aangegaan.

RESULTAAT
Artikel 2

De uit te betalen weddenschappen worden bepaald op basis van het resultaat van de koersen, zoals die blijkt uit de definitieve bekendmaking op de renbaan na elke koers.

SOORTEN WEDDENSCHAPPEN
Artikel 3

De weddenschap "winnend" bestaat erin het als eerste geklasseerde paard aan te duiden.
De weddenschap "geplaatst" bestaat erin een paard aan te duiden dat zich op een van de eerste twee plaatsen klasseert, wanneer het een koers met vier tot zeven vertrekkers betreft, of een paard dat zich op een van de eerste drie plaatsen klasseert, wanneer het een koers met acht of meer vertrekkers betreft.
De weddenschap "show" bestaat erin het als tweede geklasseerde paard aan te duiden.
De weddenschap "koppel" bestaat erin het als eerste en tweede geklasseerde paard aan te duiden in volgorde als het een koers met vier tot zeven vertrekkers betreft,
de weddenschap "koppel" bestaat erin het als eerste en tweede geklasseerde paard aan te duiden niet in volgorde als het een koers met acht of meer vertrekkers betreft.

PAARDEN DIE EEN STAL VORMEN OF DIE AAN ELKAAR WORDEN GEKOPPELD VOOR DE WEDDENSCHAPPEN
Artikel 4

Als er verschillende paarden die aan de koers deelnemen aan eenzelfde (co-)eigenaar toebehoren, dan zegt men dat ze een stal vormen (aan elkaar gekoppeld voor de weddenschappen)! Indien een van deze paarden zich als eerste plaatst, hebben alle weddenschappen enkel winnend die ingezet werden op de andere paarden van de stal (of die aan hem werden gekoppeld) die aan de koers deelnemen, recht op de betaling van dezelfde opbrengst winnend!
Indien paarden uit eenzelfde stal zich als eerste twee plaatsen, dan is de weddenschap show uit te betalen voor deze twee paarden en de twee gekoppelden, indien de volgorde is vereist!

TERUGBETALING
Artikel 5

De weddenschappen "winnend", "geplaatst", "show" die werden ingezet op paarden die niet aan de koers hebben deelgenomen, maar die wel op de officiële lijst stonden, worden integraal terugbetaald.
Bij meervoudige weddenschappen worden enkel de combinaties met één of meerdere niet-vertrekkenden terugbetaald!
Voorbeeld: een wedder heeft op een tiercé met 6 paarden gespeeld voor 1 €: 12-4-9-2-3-5.
Zijn weddenschap kost hem 20 €, want eigenlijk heeft hij met 20 combinaties gespeeld:

12-4-9     4-9-2     9-2-3     2-3-5
12-4-2     4-9-3     9-2-5
12-4-3     4-9-5     9-3-5
12-4-5     4-2-3
12-9-2     4-2-5
12-9-3     4-3-5
12-9-5
12-2-3
12-2-5
12-3-5
Op de renbaan is de 9 niet-vertrekkend: alle onderstreepte combinaties worden terugbetaald, ofwel 10 €.

Een weddenschap die niet werd geannuleerd, kan geen aanleiding geven tot een opbrengst lager dan 1,1!

HOOFDSTUK 3 WEDDENSCHAP "TRIO"

Voor de koersen waarop dit soort weddenschappen van toepassing is (minimaal 7 paarden aan de start) moeten de wedders, zonder rekening te houden met de volgorde, de drie paarden aanduiden waarvan zij denken dat ze de eerste drie plaatsen zullen behalen volgens het resultaat van de koers, zoals die blijkt uit de definitieve bekendmaking op de renbaan na de koers.

HOOFDSTUK 4 WEDDENSCHAP "TIERCE"

Voor de koersen waarop dit soort weddenschappen van toepassing is (minimaal 7 paarden aan de start) moeten de wedders de drie paarden aanduiden waarvan zij denken dat ze de eerste drie plaatsen zullen behalen volgens het resultaat van de koers, zoals die blijkt uit de definitieve bekendmaking op de renbaan na de koers.
Elke wedder moet ook de verwachte respectieve volgorde van aankomst van de drie paarden aanduiden die de combinatie vormen, waarbij hij in de gekozen volgorde de nummers die aan de paarden van de combinatie op de officiële lijst werden toegewezen aangeeft.
Indien deze volgorde ook effectief de volgorde van het officiële klassement is, dan geeft de weddenschap aanleiding tot de betaling van de opbrengst in de orde.
Indien de volgorde anders dan op het officiële klassement is, dan geeft de weddenschap aanleiding tot de betaling van de opbrengst in de wanorde.
De opbrengst in de orde mag niet lager liggen dan driemaal de opbrengst in de wanorde.
De verdeling van de massa is 50 % voor de orde en 50 % voor de wanorde.

HOOFDSTUK 5 WEDDENSCHAP QUARTE

Voor de koersen waarop dit soort weddenschappen van toepassing is (minimaal 10 paarden aan de start) moeten de wedders de vier paarden aanduiden waarvan zij denken dat ze de eerste vier plaatsen zullen behalen volgens het resultaat van de koers, zoals die blijkt uit de definitieve bekendmaking op de renbaan na de koers.
Elke wedder moet ook de verwachte respectieve volgorde van aankomst van de vier paarden aanduiden die de weddenschap vormen, waarbij hij in de gekozen volgorde de speciale nummers die aan de paarden van de weddenschap op de officiële lijst werden toegewezen aangeeft.
Indien deze volgorde ook effectief de volgorde van het officiële klassement is, dan geeft de weddenschap aanleiding tot de betaling van de opbrengst in de orde.
Indien de volgorde anders dan op het officiële klassement is, dan geeft de weddenschap aanleiding tot de betaling van de opbrengst in de wanorde.

De opbrengst in de exacte volgorde moet minstens gelijk zijn aan vijfmaal de opbrengst in de wanorde.
De verdeling van de massa is 50 % voor de orde en 50 % voor de wanorde.

HOOFDSTUK 6 WEDDENSCHAP QUINTE

Voor de koersen waarop dit soort weddenschappen van toepassing is (minimaal 10 paarden aan de start) moeten de wedders de vijf paarden aanduiden waarvan zij denken dat ze de eerste vijf plaatsen zullen behalen volgens het resultaat van de koers, zoals die blijkt uit de definitieve bekendmaking op de renbaan na de koers.
Elke wedder moet ook de verwachte respectieve volgorde van de vijf paarden aanduiden die de weddenschap vormen, waarbij hij in de gekozen volgorde de speciale nummers die aan de paarden van de weddenschap op de officiële lijst werden toegewezen aangeeft.
Indien deze volgorde ook effectief de volgorde van het officiële klassement is, dan geeft de weddenschap aanleiding tot de betaling van de opbrengst in de orde.
Indien deze volgorde anders dan op het officiële klassement is, dan geeft de weddenschap aanleiding tot de betaling van de opbrengst in de wanorde.
De opbrengst in orde van de quintet moet minstens gelijk zijn aan achtmaal de opbrengst in de wanorde.
De verdeling van de massa is 50 % voor de orde en 50 % voor de wanorde.

HOOFDSTUK 7 MINIMALE BASISINZET VAN DE WEDDENSCHAPPEN

  Paardenrenbaan Buiten de renbaan
Weddenschap "winnend" 3,00 € 0,50 €
Weddenschap "geplaatst" 3,00 € 0,50 €
Weddenschap "show" 3,00 € 0,40 €
Weddenschap "koppel" 2,00 € 0,40 €
Weddenschap "trio" 1,00 € 0,40 €
Weddenschap "tierce" 1,00 € 0,40 €
Weddenschap "quarté" 1,00 € 0,40 €
Weddenschap "quinté" 1,00 € 0,40 €

HOOFDSTUK 8 OVERDRACHT VAN DE NIET-GEDEKTE WEDDENSCHAPPEN

Als in één van de weddenschappen geen enkele inzet op de winnende combinatie werd geregistreerd, dan wordt de te verdelen massa overgedragen op het volgende zelfde soort spel.  De overdrachtsmodaliteiten worden aan het publiek meegedeeld.

HOOFDSTUK 9 TERUGBETALING VAN DE WEDDENSCHAPPEN

Alle weddenschappen kunnen integraal worden terugbetaald indien, nadat de wettelijke inhouding werd verricht, onder de winnende wedders slechts een bedrag lager dan 110 % van de inzet op de winnende combinatie wordt verdeeld.

Alle weddenschappen worden integraal terugbetaald als, voor om het even welke reden, de koers definitief wordt geannuleerd!

Alle weddenschappen die vóór de "OFF" worden geannuleerd, worden terugbetaald!

HOOFDSTUK 10 AANKOMST VAN DEAD-HEAT (ex aequo)

In het geval van een dead-heataankomst zijn er voor bepaalde weddenschappen meerdere winnende aankomsten!
In dit geval wordt de opbrengst berekend volgens het reglement dat op de renbaan van toepassing is!

HOOFDSTUK 11 BETALINGEN

De aan de wedders verschuldigde bedragen worden uitbetaald een halfuur na de koers tijdens de werkuren of vanaf de dag na de koersrace of de eerste normale openingsdag, binnen de voorgeschreven termijnen, in het agentschap, het kantoor of bij de erkende correspondent, waar de weddenschap werd geregistreerd, tijdens de gewone openingsuren van dit agentschap, dit bureau of deze correspondent.
De betaling wordt integraal uitgevoerd overeenkomstig de verdeling van de renbaan of van EuroTiercé zonder enige aftrek of inhouding.
Het recht op betaling of terugbetaling van de weddenschappen vervalt op de 30ste dag na de koers, vanaf het gewone sluitingsuur van het agentschap of het kantoor waar de weddenschap werd geregistreerd. De te betalen of terug te betalen sommen die niet werden opgeëist worden definitief door EuroTiercé verworven.

Betaling van de inzetten die contant werden betaald

Elke opbrengst wordt afgerond tot een veelvoud van 5 cent!
Voorbeelden :
Een opbrengst van 1,23 wordt 1,25 uitbetaald!
Een opbrengst van 1,22 wordt 1,20 uitbetaald!

Elke winst hoger dan 5 000 € kan per cheque of bankoverschrijving worden betaald!