Een optimale ervaring dankzij cookies

Op onze website maken wij, World Football Association, gebruik van cookies, met name functionele en analytische/statistische cookies. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt om onze website goed te laten functioneren en het gebruik en het verkeer van en naar onze website te analyseren.

Indien u meteen verder naar onze website wil gaan en instemt met het gebruik van deze cookies, klik dan op “Alles aanvaarden en verder naar de website”.

U kunt meer informatie verkrijgen over de analytische/statistische cookies of ze eventueel weigeren door op de knop "Meer informatie" te klikken.

Reglement Sportweddenschappen

1 Sportweddenschapsreglementen

1.1 Inleiding

1.1.1 Deze voorwaarden en bepalingen beheersen het gebruik van de World Football Association (WFA) Sportweddenschappen. Door een weddenschap te plaatsen bij WFA, erkent de accounthouder dat hij de Algemene Voorwaarden en Reglementen heeft gelezen en begrepen en zich eraan te houden.

1.1.2 Het gebruik van het aanbod van sportweddenschappen is onderworpen aan de regels die opgelegd worden door de CJH (http://www.gamingcommission.be)

1.1.3 Elke reclamatie op dit aanbod van sportweddenschappen moet per mail gestuurd worden naar info@bingoal.be.

1.2 Definities:

1.2.1 Onder een "fout" wordt verstaan een vergissing, misdruk, iets dat verkeerd ge?terpreteerd, gehoord, gelezen of vertaald is, een spelfout, technisch probleem, registratiefout, transactiefout, beoordelingsfout, overmacht en/of vergelijkbare situaties.

1.3 Beperkingen op uitbetalingen van weddenschappen:

1.3.1 WFA behoudt zich het recht voor de netto uitbetaling (de uitbetaling met aftrek van de inzet) op enige weddenschap of combinatie van weddenschappen van ?n klant te beperken tot 125.000 Euro. Deze limiet kan verlaagd worden afhankelijk van de sport, competitie of het weddenschapstype. Voor meer informatie is het raadzaam om de limieten per sport te raadplegen.

1.3.2 Alle weddenschapselecties zijn onderhevig aan alleen door WFA vastgestelde limieten. Deze limieten kunnen lager zijn dan de limieten die genoemd worden in voorgaand punt en in de rubriek ?Limieten per sport?

1.4 Geldigheid van weddenschappen

1.4.1 Een weddenschap kan ongeldig worden verklaard, en wordt in dat geval, afgehandeld tegen een notering van 1.00.

1.4.2 Een meervoudige weddenschap blijft geldig, zelfs als een wedstrijd of evenement dat onderdeel uitmaakt van de meervoudige weddenschap ongeldig wordt verklaard.

1.4.3 WFA behoudt zich het recht, naar eigen goeddunken, een weddenschap, geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren, als het dat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan:

 • De weddenschappen werden per vergissing of verkeerd aangeboden, geplaatst en/of aangenomen
 • De weddenschappen werden geregistreerd tijdens technische problemen met de Website, en zouden normaal niet geaccepteerd zijn.
 • Een resultaat be?vloed door criminele feiten ? rechtstreeks of onrechtstreeks.
 • Een publieke aankondiging? in verband met een weddenschap, dewelke de noteringen op een significante wijze be?vloeden.
 • Een weddenschap die geregistreerd wordt na het begin van een evenement.
 • Weddenschappen die zijn gedaan na aanvang van een evenement, en waar de omstandigheden op directe en onweerlegbare wijze veranderd kunnen zijn.

1.4.4 Een meervoudige weddenschap mag nooit twee of meer aanbiedingen bevatten waarvan de uitkomst gerelateerd is (bijv. team X wordt kampioen en speler Y wordt topscoorder in dezelfde competitie). WFA zal alles in het werk stellen om dergelijke situaties te voorkomen, maar in gevallen dat ze toch plaatsvinden, behoudt WFA zich het recht voor om naar eigen inzicht alle delen van een meervoudige weddenschap ongeldig te verklaren die be?vloed worden door de betreffende uitkomst.

1.5 Algemene terminologie

1.5.1 "Reguliere Speeltijd" of "Full time" wordt gedefinieerd zoals in de offici?e reglementen van de betreffende gezagdragende organisatie. Bijvoorbeeld, bij voetbal wordt "full time"gedefinieerd als 90 minuten inclusief blessuretijd. Als de gezagdragende organisatie voor aanvang van het evenement beslist dat de duur anders zal zijn, dan wordt dit feit aangenomen als deel uitmakend van de offici?e reglementen (Bv: voetbal 2 x 40 minuten). Bij een dergelijke situatie wordt uitsluitend rekening gehouden met de "reguliere" speeltijd en tellen verlengingen of overtime niet mee, tenzij het expliciet wordt vermeld.

1.5.2 De "Deelnemer" vormt een onderdeel van een evenement. In "Head-to-Head" en "Triple-Head" verwijst de Deelnemer uitsluitend naar objecten die deel uitmaken van het betreffende "Head-to-Head"- of "Triple-Head"-evenement.

1.6 Type weddenschappen

1.6.1 "Wedstrijd" (ook 1X2) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) uitslag van een wedstrijd of evenement. De opties zijn: "1" = Thuisspelende team/thuisploeg, of het team dat genoemd wordt aan de linkerkant van de aanbieding; "X" = Gelijkspel, of de keuze in het midden; "2" = Uitspelende team, of het team dat genoemd wordt aan de rechterkant van de aanbieding.

1.6.2 "Correcte score" is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) exacte score van een wedstrijd of evenement.

1.6.3 "Meer dan/minder dan" is waar het mogelijk is om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, corners, rebounds, strafminuten, enz.).

1.6.4 "Oneven/even" is waar het mogelijk is om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, corners, rebounds, strafminuten, enz.). "Oneven" is 1,3,5 enz.; "Even" is 0,2,4 enz.

1.6.5 Een "Head-to-Head" en/of "Triple-Head" is een competitie tussen twee of drie deelnemers/resultaten, afkomstig van een officieel evenement.of? anders, zoals virtueel gedefinieerd door WFA.

1.6.6 "Half time/Full time" is waar het mogelijk is om te wedden op het resultaat/score ?na de eerste helft en de einduitslag/score van de wedstrijd. Bvb. dat als de stand bij rust 1-0 is en de wedstrijd eindigt in 1-1, de winnende uitkomst 1/X is. Deze weddenschap is ongeldig als de reguliere speeltijd van de wedstrijd in een ander tijdformaat gespeeld wordt dan die vermeld wordt in de weddenschap (anders dan twee helften).

1.6.7 "Periodeweddenschap" is waar het mogelijk is om te wedden op de uitkomst van elke afzonderlijke periode van een wedstrijd/evenement. Als de periodestanden van een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld 2-0 / 0-1 / 1-1 zijn, dan is de winnende uitkomst 1/2/X. Deze weddenschap is ongeldig als de reguliere speeltijd van de wedstrijd in een ander tijdformaat gespeeld wordt dan die vermeld wordt in de weddenschap.

1.6.8 "Draw No Bet" is waar het alleen mogelijk is om te wedden op "1" of "2"., zoals voorheen gedefinieerd. Er wordt vaak gesproken van "Draw No Bet" wanneer er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden. Mocht de betreffende wedstrijd geen winnaar hebben (de wedstrijd eindigt in een gelijkspel), of de betreffende gebeurtenis vindt niet plaats (bijv. eerste doelpunt, Draw No Bet en de wedstrijd eindigt in 0-0) dan wordt de inzet terugbetaald.

1.6.9 "Handicap" is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of definitieve) uitkomst van een wedstrijd of evenement, waar een van de teams een aantal punten/doelpunten voorsprong krijgt. De weddenschappen worden afgesloten op de uitslag na verrekening van de handicap.

1.6.10 "Dubbele kans" is waar het mogelijk is om gelijktijdig te wedden op twee (gedeeltelijke of definitieve) uitkomsten van een wedstrijd of evenement.  De opties zijn: 1X, 12 en X2 waarbij "1", "X" en "2" zijn gedefinieerd zoals voorheen.

1.6.11 Wedden op "Winnaar" of "Geplaatst" is waar het mogelijk is om te kiezen uit een lijst met alternatieven, en te wedden op de mogelijkheid dat de deelnemer wint of zich plaatst binnen een bepaalde positie in de ranglijst van het betreffende evenement/competitie. Als er twee of meer deelnemers op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld zoals gedefinieerd in hoofdstuk 1.9.

1.7 Bijkomende weddenschapstypes

1.7.1 Virtuele "Wedstrijden" of "Head-to-Heads" zijn impliciete confrontaties waarbij de prestaties worden vergeleken van twee of meer deelnemers/teams die elkaar niet direct ontmoeten in dezelfde wedstrijd/evenement. De weddenschap wordt afgehandeld op basis van het aantal keer dat voor elke deelnemer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt (bijv. doelpunten) in de betreffende wedstrijd. Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

1.7.2 "Grand Salami" is waar het mogelijk is om te wedden op het totaal aantal van de genoemde gebeurtenissen (bijvoorbeeld: totaal aantal goals, totaal aantal runs) in een verzameling wedstrijden/evenementen op tijdens een bepaalde ronde/dag/wedstrijddag. Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

1.7.3 Meer dan / minder dan-weddenschappen op classificatie van deelnemers in prestaties/evenementen moeten als volgt ge?terpreteerd worden: "Meer dan" betekent een slechtere positie, en "Minder dan" betekent een betere positie. Voorbeeld: Een inzet op de classificatie van een speler in een toernooi met een meer dan / minder dan-lijn van 2,5 wordt afgehandeld als minder dan als de speler zich classificeert als eerste of tweede. Alle andere posities worden afgehandeld als meer dan.

1.7.4 Weddenschappen op "Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score in de betreffende tijdsperiode. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement worden niet meegeteld. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de wedstrijd wordt gespeeld met een ander tijdformaat dan die vermeld wordt in de aanbieding.

1.7.5 Weddenschappen op "Resultaat aan het einde van Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score na afloop van de betreffende tijdsperiode. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit eerdere delen van de wedstrijd/het evenement worden hierbij meegeteld.

1.7.6 Weddenschappen op "Race naar X punten / Race naar X doelpunten..." en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die als eerste het betreffende aantal punten/doelpunten/gebeurtenissen haalt. Als de aanbieding een tijdspanne noemt (of enige andere periodebeperking) zal dit niet met inbegrip zijn van punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met de genoemde tijdspanne. Als de genoemde score niet bereikt wordt binnen de betreffende tijdspanne (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij anders vermeld.

1.7.7 Weddenschappen op "Winnaar van punt X / Maker van doelpunt X" en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die de genoemde gebeurtenis scoort/wint. Voor het afhandelen van dergelijke aanbiedingen, wordt geen rekening gehouden met enige verwijzing naar gebeurtenissen die plaatsvinden v?r de genoemde gebeurtenis. Als de genoemde gebeurtenis niet plaatsvindt binnen de betreffende tijdspanne (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij anders vermeld.

1.7.8 "Team scoort als eerste en wint" betekent dat het genoemde team het eerste doelpunt scoort en uiteindelijk de wedstrijd wint. Indien er geen doelpunten gescoord worden, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

1.7.9 Enige verwijzing naar "clean sheet" betekent dat het genoemde team tijdens een wedstrijd geen doelpunten tegen krijgt.

1.7.10 "Team komt achter maar wint" betekent dat het genoemde team de wedstrijd wint na ten minste 1 doelpunt achter te hebben gestaan op een bepaald moment van de wedstrijd.

1.7.11 Bij een weddenschap dat een team alle helften/periodes wint (bijvoorbeeld Team wint beide helften) moet het genoemde team meer doelpunten scoren dan de tegenstander tijdens alle betreffende helften/periodes van de wedstrijd.

1.7.12 Bij enige verwijzing naar "Blessuretijd" wordt gedoeld op het aantal door de betreffende official aangegeven minuten, niet het aantal dat daadwerkelijk gespeeld wordt.

1.7.13 Weddenschappen op evenementen met een selectie aan gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden tijdens een wedstrijd (bijv. "Wat gebeurt er eerst met de speler? met de opties "Scoort een doelpunt, Krijgt gele/rode kaart, Wordt gewisseld) worden ongeldig verklaard als geen van de genoemde gebeurtenissen plaatsvindt.

1.7.14 Aanbiedingen die verwijzen naar welk team/deelnemer een bepaalde prestatie behaalt tegen een ander team/deelnemer (bijv. Volgende team dat team X verslaat), alsmede aanbiedingen die verwijzen naar de positie op de ranglijst op een bepaalde datum, blijven staan en worden afgehandeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het wedstrijdschema of het aantal rondes/wedstrijden dat gespeeld wordt.

1.8 Systeem-weddenschappen (Combi)

1.8.1 Bij wedden v?r een wedstrijd is het mogelijk om tot twintig (20) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkele coupon. Gebaseerd op deze twaalf aanbiedingen kunnen klanten hun eigen aantal enkelvoudige weddenschappen, dubbele weddenschappen, drievoudige weddenschappen enz. cre?en.

1.8.2 WFA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het aantal mogelijke combinaties te beperken wegens wat bekend staat als uitkomstafhankelijkheid en andere factoren.

1.9 Afhandeling van resultaten

1.9.1 Bij het afhandelen van resultaten zal WFA alles in het werk stellen om informatie uit de eerste hand te verkrijgen (gedurende of net na het evenement), via TV-uitzendingen, streaming (via web en andere bronnen), alsmede offici?e sites. Als de informatie niet uit de eerste hand verkregen kan worden, via tv-beelden dan wel offici?e sites, en/of als er een duidelijke fout zit in de informatie van de bovengenoemde bronnen, wordt de weddenschap afgehandeld op basis van andere publieke bronnen.

1.9.2 Bij het afhandelen van weddenschappen wordt geen rekening gehouden met, onder andere, wijzigingen die ontstaan uit en/of toe te wijzen zijn aan diskwalificaties, strafpunten, protesten, sub judice resultaten en/of herhaaldelijke wijzigingen in het offici?e resultaat, nadat het evenement is be?ndigd en een resultaat is aangekondigd, zelfs als dit een tijdelijk resultaat betreft.

1.9.3 Gebeurtenissen die niet zijn goedgekeurd en/of erkend door de officials van de wedstrijd/het evenement (bijv. afgekeurde doelpunten) worden niet meegeteld bij het afhandelen van een weddenschap. Bij het afhandelen van weddenschappen houdt WFA altijd rekening met de effectieve tijd/hoeveelheid wanneer de gebeurtenis daadwerkelijk plaats heeft gevonden, bijv. de hoekschop die wordt genomen of de signalering van buitenspel.

1.9.4 Alle aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijden/evenementen die niet plaatsvinden of die worden toegekend via een walk-over-beslissing, worden ongeldig verklaard.

1.9.5 In het geval van afbreken van een evenement, worden alle wedaanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Alle overige weddenschappen worden uitsluitend afgehandeld, als binnen 48 uur een offici?e uitslag wordt aangekondigd. Zo niet, dan worden ze ongeldig verklaard.

1.9.6 Als een evenement wordt afgebroken en binnen 48 uur van de aanvankelijke datum opnieuw zal worden gespeeld, worden alle weddenschappen die voor de eerste wedstrijd zijn geplaatst en niet konden worden afgehandeld v?r het stopzetten van de eerste wedstrijd ongeldig verklaard.

1.9.7 Als de datum van een evenement dat nog niet gestart is minder dan 48 uur wordt vervroegd of uitgesteld ten opzichte van de offici?e starttijd, zoals die door de gezagdragende organisatie naar buiten is gebracht, blijven alle weddenschappen geldig. Als een evenement dat nog niet gestart is meer dan 48 uur wordt vervroegd of uitgesteld, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

1.9.8 Als evenementen niet voltooid zijn voor hun natuurlijke einde en het resultaat wordt binnen 48 uur na de start van het evenement gepubliceerd via een beslissing van de organisatie, dan zal WFA de betreffende beslissing gebruiken als het offici?e resultaat voor de volgende wedaanbiedingen: Wedstrijd, Draw No Bet en Dubbele kans. Ongeacht het voorgaande is de gepubliceerde beslissing niet van invloed op de uitkomst van de genoemde wedaanbiedingen op het moment van stopzetting. In dat geval worden de inzetten terugbetaald. Alle andere aanbiedingen worden ongeldig verklaard, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

1.9.9 Alle weddenschappen met betrekking tot de onvoltooide wedstrijden/evenementen waarover de betreffende gezaghebbende organisatie niet direct bij betrokken is (bijv. vriendschappelijke wedstrijden tussen clubs) worden ongeldig verklaard, tenzij ten minste 90% van de offici?e speeltijd wordt voltooid. Zie hoofdstuk ?Reguliere speeltijd? of? ? Full Time?. Indien de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken nadat 90% is voltooid, wordt het afhandelen gebaseerd op de score op het moment dat de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken.

1.9.10 Het afhandelen van wedaanbiedingen, zoals schoten, schoten op doel, balbezit, assists, rebounds, enz. wordt gebaseerd op de definitie waarmee de gezaghebbende organisatie de betreffende statistieken bijhoudt. Tenzij ondersteund door onweerlegbaar bewijs, zal WFA geen enkele klacht erkennen die ontstaat uit persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

1.9.11 Bij het plaatsen van "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen, worden geen inzetten geretourneerd (met uitzondering van Wielrennen en Cyclocross) voor deelnemers/uitkomsten die niet deelnemen of zich terugtrekken van het evenement (zowel voorafgaand aan als tijdens), tenzij anders vermeld. WFA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Tattersalls regel 4 toe te passen op enige competitie, en dit wordt vermeld in verband met het reglement van de wedaanbieding en/of de betreffende sport.

1.9.12 Er worden geen inzetten geretourneerd, zelfs niet als de winnende uitkomst van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitkomst is die niet vermeld is om op te wedden. Bij elke wedaanbieding kan de accounthouder een notering aanvragen op een deelnemer/uitkomst die niet in de lijst staat. WFA behoudt zich het recht voor om een dergelijk verzoek naar eigen inzicht te weigeren.

1.9.13 Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd/geschorst of geweigerd voor deelname aan een volgend stadium van een evenement/competitie, dan wordt een dergelijke diskwalificatie geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat de deelnemer uit het evenement verwijderd werd. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan eerdere resultaten, ongeacht enige aanpassingen wegens de genoemde actie.

1.9.14 Als twee of meer deelnemers dezelfde positie delen, worden de opbrengsten verdeeld over het aantal deelnemers dat de betreffende positie deelt, en vervolgens afgehandeld. De uitbetaling is altijd ten minste gelijk aan de inzet, behalve in het geval van ?Head-to-Heads?, zie desbetreffende hoofdstukken.

1.9.15 Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moeten alle genoemde deelnemers het evenement starten.

1.9.16 Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moet ten minste ?n deelnemer het evenement voltooien. Indien dit niet het geval is, en de gezaghebbende organisatie niet de specifieke criteria voor het beslissen van een wedstrijd volgt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

1.9.17 In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moeten alle genoemde deelnemers de in de weddenschap bepaalde ronde/evenement starten, om weddenschappen geldig te laten zijn.

1.9.18 In een "Head-to-Head" tussen twee deelnemers worden alle inzetten geretourneerd als beide deelnemers dezelfde positie/score delen of in hetzelfde stadium worden uitgeschakeld, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval deze geldig worden geacht.

H2H tussen 2 paarden in eenzelfde ren
Voor de Head to Head (H2H) weddenschap, moet minstens ?n van de twee paarden de ren be?ndigen, opdat de weddenschap gevalideerd wordt (bronnen in volgorde van voorkeur : http://www.pmu.fr, http://www.bturf.be, alle andere offici?e bronnen).

Voorbeeld 1: Paard 1 eindigt twaalfde van de ren en paard 2 eindigt veertiende van de ren. In dit geval, is de winnaar de twaalfde.
Voorbeeld 2: Paard 1 eindigt elfde van de ren en paard 2 is gediskwalificeerd. In dit geval, is de winnaar de elfde.

De H2H zal geannuleerd worden in de volgende gevallen:
 • 1 of 2 van de deelnemers zijn niet-vertrekkers.
 • De 2 paarden worden gediskwalificeerd of uitgesloten.
 • De 2 deelnemers eindigen op dezelfde positie.
 • Geen enkele bron is beschikbaar om de eindpositie van de 2 paarden in de H2H te bevestigen.

H2H tussen 2 paarden in een verschillende renVoor de Head to Head weddenschap tussen twee paarden in een verschillende ren is de winnaar het paard dat de beste eindpositie verwerft in zijn respectievelijke ren. Gelijkspel X is mogelijk indien de twee paarden dezelfde eindpositie bekleden in hun respectievelijke ren.

Voorbeeld 1: Paard 1 eindigt tweede van zijn ren en paard 2 eindigt derde van zijn ren. In dit geval is de winnaar paard 1.
Voorbeeld 2: Paard 1 eindigt vierde van zijn ren en paard 2 eindigt vierde van zijn ren. In dit geval is het resultaat gelijkspel (X).

De H2H zal geannuleerd worden in de volgende gevallen:
 • 1 of 2 van de deelnemers zijn niet-vertrekkers.
 • De 2 paarden worden gediskwalificeerd of uitgesloten.
 • Geen enkele bron is beschikbaar om de eindpositie van de 2 paarden in de H2H te bevestigen.

1.9.19 In een "Head-to-Head" tussen drie deelnemers en meer dan ?n winnende uitkomst, worden de noteringen verdeeld onder de uitkomsten die de winnende positie delen, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de klant.

1.9.20 Als er een "Head-to-Head" wordt aangeboden in verschillende rondes/fases, moeten alle deelnemers meedoen aan de komende ronde/fase om geldig te zijn.

1.9.21 Wanneer de gezaghebbende organisatie het nodig acht om na het reguliere seizoen extra rondes, wedstrijden of series wedstrijden (play-offs, play-outs, naseizoen, enz.) toe te voegen om de ranglijst, competitiewinnaars, promotie/degradatie, enz. te bepalen, dan zal WFA, tenzij anders vermeld, rekening houden met de resultaten en uitkomsten van deze wedstrijden voor het afhandelen van weddenschappen van weddenschappen die verwijzen naar de competitiestand, promotie, degradatie, enz.

1.9.22 Aanbiedingen die de prestaties van twee of meer individuen/teams over een bepaalde periode tegen elkaar afzetten, worden uitsluitend afgehandeld op basis van de resultaten van de genoemde deelnemers, ongeacht alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/evenement.

1.9.23 Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

1.9.24 Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar het aantal gebeurtenissen/punten dat wordt gescoord/verzameld door een bepaald team, zowel betreffende de prestaties van een enkel teams in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van team X) als "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee teams in een nationale competitie (bijv. het team dat de meeste gele kaarten haalt in competitie X), geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

1.9.25 Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard:

 • neemt deel aan minder dan 50% van het bepaalde aantal wedstrijden (exclusief wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen);
 • neemt niet deel aan ten minste ?n wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap;
 • behaalt hetzelfde aantal als de andere speler.

1.9.26 Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard:

 • neemt niet deel aan het evenement;
 • neemt niet deel aan ten minste ?n wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap;
 • behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer.

1.9.27 Tijdens bepaalde evenementen kan WFA ertoe besluiten het aantal deelnemers waarop gewed kan worden te beperken en/of wedopties als "elke andere", "het veld" en dergelijke aan te bieden. Deze opties omvatten alle niet vermelde deelnemers, behalve die deelnemers waarvan specifiek vermeld wordt dat ze beschikbaar zijn.

1.9.28 Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar (de prestaties van) een bepaalde deelnemer in een bepaald evenement (bijv. speler X tegen het veld) dienen ongeldig te worden geacht als de betreffende deelnemer(s) niet meedoen met de competitie.

1.9.29 Enige vorm van kwalificatie v?r een hoofdtoernooi telt mee als een geldig deel van die competitie. Dus deelnemers die tijdens de kwalificatiefase worden uitgeschakeld verliezen van geplaatste spelers of spelers die de kwalificatie hebben overleefd.

1.9.30 Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen met twee of meer fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, blijven geldig, ongeacht uitstel/verplaatsing van de daadwerkelijke wedstrijddata, mits de betreffende wedstrijden daadwerkelijk plaatsvinden in het kader van de competitie.

1.9.31 Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen met maar ?n fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, worden ongeldig verklaard als de betreffende wedstrijd niet binnen 48 uur van de aanvankelijke aanvangstijd worden beslist.

1.9.32 Ongeacht de vermelding van dergelijke informatie in de wedaanbieding, worden weddenschappen op wedstrijden die worden afgewerkt op zogenaamd "neutraal terrein" of op een andere locatie dan aanvankelijk gepland niet ongeldig verklaard, mits de locatie waar de wedstrijd plaatsvindt niet de gebruikelijke thuislocatie is van een van de betrokken teams, in welk geval enige weddenschappen wel ongeldig worden verklaard.

1.9.33 Informatie aangaande het geslacht van het team, leeftijdsgroepen of jeugdteams, alsmede de verschillende definities voor reserveteams (bijv. B- en C-teams) worden behandeld als extra informatie. De vermelding of juistheid van dergelijke informatie wordt niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit geen grote inconsistentie in de aangeboden noteringen veroorzaakt.

1.9.34 Hoewel WFA alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treft om een getrouwe weergave te bieden van alle bij een weddenschap betrokken componenten, kan het voorkomen dat bepaalde benamingen, vanwege een verschillende interpretatie ontstaan uit de aanpassing voor een andere taal, anders worden weergegeven.

Dergelijke lingu?tische discrepanties worden niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit niet leidt tot onzekerheid bij andere klanten. Hetzelfde geldt voor benamingen die verwijzen naar evenementen, teamnamen, sponsornamen, enz.

1.9.35 Wanneer er bij weddenschappen wordt verwezen naar een bepaald tijdschema, dan dient dit op de volgende wijze ge?terpreteerd te worden: "binnen de eerste 30 minuten" betekent alles dat gebeurt t/m 0 uur 29 minuten en 59 seconden; "tussen minuut 10 en 20" betekent alles dat gebeurt tussen 10 minuten en 0 seconden en 19 minuten en 59 seconden.

1.9.36 Voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 ronde), moet de volledige genoemde getal voltooid zijn om gewonnen te worden. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 6,5 rondes in een bokspartij wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als de 6e ronde voltooid wordt.

1.9.37 WFA erkent dat het bij bepaalde weddenschappen nodig kan zijn om percentages, eenheden of andere criteria af te ronden die beslissend zijn voor de weddenschap. In dat geval behoudt WFA zich het recht voor om dienovereenkomstig aan te passen en af te handelen.

1.9.38 Enige verwijzing naar doelpunten die gescoord zijn door bepaalde spelers ?Own Goal? worden niet meegeteld als het eigen doelpunten betreffen (doelpunten die in het eigen doel gescoord zijn), tenzij anders vermeld.

1.9.39 Enige verwijzing naar confederatie, nationaliteit of dergelijke is onderhevig aan de definitie van de gezaghebbende organisatie.

1.9.40 Enige door een team/land gewonnen medailles per competitie, tellen als ?n enkele medaille, ongeacht het aantal teamleden.

1.9.41 Weddenschappen met betrekking tot transfers van spelers worden behandeld op basis van de club waarvoor de speler in kwestie speelt op het genoemde tijdstip in de betoffer. Verhuurconstructies zijn daarbij geldig. Wanneer een speler eigendom is van club X maar speelt voor club Y zal voor het resultaat club Y gebruikt worden.

1.10 Live Wedden

1.10.1 De Live weddenschappen worden expliciet aangeboden gedurende een wedstrijd via het platform ?Live wedden?. De noteringen worden aangepast om de huidige situatie van het spel weer te geven. In het geval van ? Live Wedden ? kan de klant kiezen tussen de opties ?Alle wijzigingen aan noteringen automatisch accepteren? of ?Hogere noteringen automatisch accepteren? tijdens de registratie van het spel. Met wijziging in de notering wordt elke verandering aan de notering begrepen tussen het moment dat de weddenschap werd toegevoegd aan het wedstrookje en het moment van de aanvaarding. De actuele notering van bij de aanvaarding van de weddenschap wordt weergeven in het ?Overzicht weddenschappen? van uw account.

1.10.2 De weddenschappen ? Live wedden ? die werden aanvaard nadat het resultaat van die welbepaalde weddenschap reeds gekend was worden als ongeldig aanzien en aldus als winnend aanzien met een notering gelijk aan 1,00.

1.10.3 Resultaten: Voor de resultaten van de weddenschappen ? Live wedden ?, die onmiddellijk gekend zijn na de passage van dit deel van het spel zijn deze die worden gebruikt voor de afhandeling van het spel. Alle dienovereenkomstige wijzigingen (bv. De resultaten beslist door een jury uit het spel) hebben geen invloed op de beslissing van de Live weddenschap. De weddenschappen ?Live wedden? worden beslist op basis van de interne statistieken van de vennootschap die zich baseren op het actuele verloop van de wedstrijd. Zonder specificatie, worden alle weddenschappen op ?niet-vertrekkers? als geannuleerd aanzien in ?Live wedden?

1.10.4 Alle aanbiedingen van weddenschappen ? Live wedden ? worden aanzien als gespeeld op basis van de ? reguliere speeltijd ? (inclusief de blessuretijd) behalve indien er specifiek een uitzondering wordt vermeld bij het aanbod van het spel.

1.10.5 Geen enkele annulatie of aanvraag tot annulatie wordt aanvaard na validatie van de weddenschap.

1.10.6 Wanneer tijdens het aanbieden van de weddenschappen ? Live wedden ? een vertraging in de dekking van het televisiekanaal of in de transmissie van de gegevens aanleiding heeft gegeven tot het aanvaarden van een weddenschap gebaseerd op een verkeerde notering of informatie, behoudt Bingoal zich het recht om de weddenschap te annuleren ongeacht de juistheid van de weddenschap.

?

2 Regels en limieten sportwedden

2.1 Olympische evenementen en kampioenschappen

2.1.1 Alle voorwaarden in deze sectie hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

2.1.2 Alle weddenschappen zijn geldig, mits het evenement gehouden en beslist wordt tijdens het kampioenschap en het jaar waarnaar het verwijst, en ongeacht enige wijzigingen in de locatie waar het gehouden wordt.

2.1.3 Deze clausule is van toepassing op aanbiedingen die redelijkerwijs voldoen aan de volgende criteria: a. de weddenschappen verwijzen naar evenementen die gepland staan voor de laatste fase van evenementen die deel uitmaken van Olympische toernooien, wereldkampioenschappen of continentale kampioenschappen; b. de laatste fase van het evenement heeft een tijdsbeperking.

2.2 American Football

2.2.1 Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op American Football vastgesteld op basis van de Uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

2.2.2 Alle aanbiedingen worden ongeldig verklaard als er niet ten minste 55 minuten gespeeld is, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r het stopzetten, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden afgehandeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

2.2.3 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

2.3 Atletiek

2.3.1 Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op atletiek vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

2.3.2 Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste offici?e resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, WFA houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de offici?e resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de offici?e uitslag, enz.

2.3.3 Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste ?n van de deelnemers zich voor kwalificeert.

2.3.4 Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

2.4 Badminton ? De voorwaarden en bepalingen van Tennis zijn waar mogelijk van toepassing.

2.5 Honkbal

2.5.1 Tenzij anders vermeld, worden weddenschappen op honkbal beslist op basis van het resultaat na eventuele extra innings, en ongeacht het aantal innings dat gespeeld is, zoals bepaald door de gezaghebbende organisatie.

2.5.2 Een weddenschap wordt ongeldig verklaard wanneer een wedstrijd afgelast of uitgesteld wordt, of als er geen uitslag wordt gepubliceerd binnen twaalf uur na de geplande starttijd.

2.5.3 "Wedstrijd"-weddenschappen worden ongeldig verklaard in geval van een gelijkspel na de eventuele extra innings. Alle andere aanbiedingen die redelijkerwijs afgehandeld zouden kunnen worden (bijv. "meer dan/minder dan", "handicap" en "even/oneven"), worden afgehandeld op basis van het resultaat na de extra innings.

2.5.4 Om "meer dan/minder dan"-weddenschappen geldig te laten zijn, moeten alle geplande innings voltooid worden, of ten minste 8,5 innings als het thuisspelende team in het voordeel is. Dit is van toepassing op alle aanbiedingen, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de stopzetten, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

2.5.5 De naam van de zogenaamde "starting pitcher" heeft geen betrekking op hoe de weddenschap wordt afgehandeld.

2.5.6 Voor afhandelingsdoeleinden wordt onder "Eerste helft" de eerste 5 innings verstaan. Alle 5 innings moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

2.5.7 "Head-to-Head"- en ?meer dan/minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

2.5.8 Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals runs) worden afgehandeld op basis van de offici?e statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (extra innings) meegeteld.

2.6 Basketbal

2.6.1 Een Weddenschap op Basketbal wordt vastgesteld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime), tenzij anders vermeld.

2.6.2 Bij weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een wedstrijd (?Moneyline?) voor ontmoetingen die worden beslist over twee of meer confrontaties, is de "Inclusief overtime"-aanbieding niet geldig wanneer de wedstrijd eindigt in een gelijkspel en er niet meer gespeeld wordt tijdens die wedstrijd.

2.6.3 In ontmoetingen over meerderen wedstrijden, tellen alle punten die zijn gescoord tijdens overtime geldig voor de uiteindelijke afhandeling van de betreffende wedstrijd.

2.6.4 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

2.6.5 Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals punten, rebounds, assists, enz.) worden afgehandeld op basis van de offici?e statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (overtime) meegeteld.

2.7 Beach Volleybal ? Een wedstrijd moet voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

2.8 Boksen/MMA

2.8.1 Alle aanbiedingen worden beslist volgens de offici?e resultaten van de betreffende gezaghebbende organisatie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd.

2.8.2 Voor afhandelingsdoeleinden wordt de wedstrijd, ingeval van een interruptie tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde.

2.8.3 Aanbiedingen op wedstrijden die "Geen wedstrijd" of "Technisch gelijkspel" worden verklaard, zijn ongeldig, behalve die uitkomsten die beslist zijn v?r de beslissing, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

2.8.4 Als om welke reden dan ook het aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes" en "meer dan / minder dan" en "Overwinningsmethode" ongeldig verklaard.

2.8.5 Voor afhandelingsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO (knock-out), TKO (technische knock-out), of diskwalificatie tijdens die ronde of groep rondes. Als om welke reden dan ook een overwinning op punten wordt toegekend voordat het volledige aantal geplande rondes voorbij is, of als een bokser gediskwalificeerd wordt, worden weddenschappen afgehandeld op basis van de ronde waarin het gevecht gestopt werd. Weddenschappen die verwijzen naar een 'overwinning op punten' zijn alleen winnend als het volledige aantal rondes wordt voltooid.

2.8.6 Een wedstrijd wordt pas geacht beslist te zijn op punten (de andere definitie van "beslissing") als alle geplande rondes voltooid zijn. Alle andere beslissingen (bijv. KO, TKO, opgave, overgave, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, een kopstoot, een stoot onder de gordel, enz.) worden afgehandeld alsof de bokser de wedstrijd gewonnen heeft zonder dat een beslissing nodig was, d.w.z. "v?r de bel".

2.9 Cricket

2.9.1 Voor enige weddenschap die verwijst naar ?Totaal aantal runs? worden extra's en strafruns meegeteld. Als een inning eindigt tijdens een over, dan wordt die over geacht voltooid te zijn, tenzij de inning wordt be?ndigd wegens ongunstige weersomstandigheden, in welk geval alle weddenschappen ongeldig worden verklaard.

2.9.2 Enige weddenschappen op ?Batsman runs? blijven staan als de batsman ten minste ?n bal heeft gekregen of een out ontvangt voordat hij de eerste bal krijgt. De score wordt geacht van toepassing te zijn als de batsman "Niet out" is, ook in het geval van een declaratie van de inning.

2.9.3 ?To make a 50/century?-weddenschappen zijn geldig voor de hele wedstrijd bij eendaagse wedstrijden en Twenty-20, maar alleen voor Innings 1 in testwedstrijden. Inzetten op enige speler die niet in de Starting XI zit worden geretourneerd. Inzetten op spelers die wel geselecteerd zijn, maar niet aan slag komen worden verloren.

2.9.4 Als de wedstrijd wordt afgebroken wegens onvoorziene omstandigheden, dan worden alle weddenschappen op "Series van zes" ongeldig verklaard. Als bij een wedstrijd het aantal Overs verlaagd wordt en een wedstrijduitslag bereikt wordt, wordt het team dat de meeste series van zes scoort, ongeacht het aantal overs tegen, tot winnaar uitgeroepen. In wedstrijden die worden beslist door een super-over, tellen series van zes die geslagen worden tijdens de super-over niet meegeteld bij het afhandelen.

2.9.5 Weddenschappen op ?Volgende uit? wordt ongeldig verklaard als de batsman vrijwillig stopt (retired out), of als de batsman op de crease een andere is dan die genoemd wordt. In dat geval worden alle weddenschappen op beide batters ongeldig verklaard. In het geval er geen wickets meer vallen, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

2.9.6 Alle weddenschappen op ?Gaat scoren? blijven staan zodra de batsman ?n bal heeft gekregen of een out ontvangt voordat hij de eerste bal krijgt. De score tellen mee als de batsman Niet out is, ook in het geval van een declaratie van de inning.

2.9.7 Weddenschappen op "Meeste runs" zijn alleen geldig als beide spelers de crease bereiken.

2.9.8 Aanbiedingen die verwijzen naar "Wickets" zijn alleen geldig als de over voltooid wordt, tenzij het resultaat al bepaald is. Als een inning eindigt tijdens een over, dan wordt die over geacht voltooid te zijn, tenzij de inning wordt be?ndigd wegens ongunstige weersomstandigheden, in welk geval alle weddenschappen ongeldig worden verklaard.

2.10 Curling ? Het afhandelen van alle weddenschappen op Curling gebeuren op basis van het resultaat na eventuele extra innings, tenzij anders vermeld.

2.11 Wielrennen (baan en weg)

2.11.1 Het afhandelen van aanbiedingen vindt plaats op basis van het behalen van de hoogste positie van de renner/ploeg aan het einde van een etappe/evenement.

2.11.2 De beslissende factor in het afhandelen van weddenschappen is de hoogste positie in het betreffende evenement, zoals gepubliceerd door de gezaghebbende organisatie aan het einde van de podiumpresentatie, ongeacht later volgende diskwalificaties, wijzigingen in de offici?e uitslag, enz.

2.11.3 Alle "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meerderen renners tijdens een etappe/evenement worden geldig geacht als alle genoemde renners van start gaan in de betreffende etappe/evenement en als ten minste ?n van die renners de betreffende etappe/evenement uitrijdt.
Alle "beter dan, slechter dan"-weddenschappen aangaande de prestatie van ?n renner tijdens een etappe/evenement worden geldig geacht als de genoemde renner van start gaat in de betreffende etappe/evenement. Opgave, valpartij, buiten de tijdslimiet aankomen en anderen worden behandeld als "slechter dan".

2.11.4 Voor weddenschappen die verwijzen naar de uitslag na voltooiing van een bepaald evenement, hoeft het evenement niet volledig uitgereden te zijn (d.w.z het volledige aantal geplande etappes ) om weddenschappen uit te betalen. Bij aanwezigheid van een officieel eindklassement worden weddenschappen uitbetaald op basis daarvan. Bij ontbreken van een officieel eindklassement worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

2.12 Veldrijden ? De voorwaarden en bepalingen voor wielrennen zijn waar mogelijk van toepassing.

2.13 Voetbal

2.13.1 De eerste doelpuntenmaker - deze weddenschap verwijst naar het eerste doelpunt van de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen of in het veld komen nadat het eerste doelpunt gescoord is, worden geretourneerd. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als het eerste doelpunt een eigen doelpunt is. Als de wedstrijd eindigt in 0-0, worden alle geldige weddenschappen verloren geacht.

2.13.2 De laatste doelpuntenmaker - deze weddenschap verwijst naar het laatste doelpunt van de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden geretourneerd. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als het laatste doelpunt een eigen doelpunt is. Als de wedstrijd eindigt in 0-0, worden alle geldige weddenschappen verloren geacht.

2.13.3 Een "scorecast" is een weddenschap die het mogelijk maakt om gelijktijdig te wedden op een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld eerst doelpuntenmaker) in combinatie met en andere weddenschap op hetzelfde of gerelateerd evenement (bijv. correcte score). Weddenschappen worden ongeldig verklaard als het betreffende doelpunt een eigen doelpunt is. Als de wedstrijd eindigt in 0-0, worden alle geldige weddenschappen verloren geacht.

2.13.4 Voor alle andere doelpuntgerelateerde weddenschappen, zoals ?Welke Speler Scoort een doelpunt? moet de genoemde speler(s) aan de aftrap staan om geldig te zijn. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen vanaf de aftrap worden geretourneerd. Eigen doelpunten tellen nooit als een door een speler gescoord doelpunt. Als de wedstrijd eindigt in 0-0, worden alle geldige weddenschappen verloren geacht. Wanneer er in een wedstrijd enkel eigen doelpunten gescoord worden gelden dezelfde regels als wanneer de wedstrijd in 0-0 zou eindigen. Alle geldige weddenschappen worden verloren geacht.

2.13.5 Op alle weddenschappen met betrekking tot gele/rode kaarten, kaartpunten, enz., worden uitsluitend kaarten aan spelers die op het veld staan meegeteld voor het afhandelen. Kaarten, disciplinaire maatregelen, schorsingen van enig individu dat op het moment van de sanctie niet actief aan het spel deelneemt, of dat niet zou moeten doen, alsmede disciplinaire maatregelen die na de offici?e afloop van de wedstrijd genomen worden, worden niet meegeteld.

2.13.6 Resultaten voor alle weddenschappen (v?r de wedstrijd en in live) met betrekking tot kaarten worden volgens het volgende principe berekend : Gele kaart = 1 punt, Rode kaart = 2 punten. Het maximum aantal punten per speler = 3.
Ter verduidelijking : twee gele kaarten voor ?n speler die resulteren in een rode kaart telt voor 3 kaarten. Een speler die eerst geel krijgt en daarna direct rood is ook goed voor 3 kaarten.

2.13.7 "Kaartpunten" worden, in wedden v?r de wedstrijd en in Live, volgens deze regels berekend: Gele kaart = 10 punten, rode kaart = 25 punten. Het maximum aantal punten dat een speler kan halen is 35.

2.13.8 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers aan de aftrap staan.

2.13.9 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in een evenement/toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de het evenement/toernooi.

2.13.10 Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten, hoekschoppen, kaarten, strafschoppen, enz.) worden afgehandeld op basis van de offici?e statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

2.13.11 Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op dat een bepaald team een aantal/selectie bekers wint tijdens hetzelfde seizoen gebaseerd op de prestaties van het betreffende team in de volgende competities: nationale competitie, het equivalent van de FA Cup en de League Cup en de Champions League of de Europa League. Andere bekers (bijv. nationale supercup, Europese supercup en mondiale supercup) tellen niet mee.

2.13.12 De "Nationale dubbel" wordt gedefinieerd als de overwinning van een team in zowel de nationale competitie als het nationale bekertoernooi.

2.14 Golf

2.14.1 Alle weddenschappen worden geldig geacht als het toernooi, of de relatieve ronde waarnaar de weddenschap verwijst, gespeeld wordt in hetzelfde jaar, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

2.14.2 Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooiprestaties (winnaar, hoogste plaatsen, groepwedden, beste nationaliteit, individuele eindstand, enz.) worden geldig geacht wanneer door de gekozen spelers 36 holes zijn gespeeld, en het offici?e resultaat is gepubliceerd door de organisatie.

2.14.3 Weddenschappen die al beslist zijn, worden geldig geacht, ook als niet alle 36 holes van het toernooi gespeeld zijn en/of het offici?e resultaat niet is gepubliceerd door de organisatie.

2.14.4 Enig resultaat dat afkomstig is uit offici?e play-offs tellen mee voor het afhandelen van de aanbiedingen. .

2.14.5 Weddenschappen op spelers die een toernooi starten maar zich vrijwillig terugtrekken of worden gediskwalificeerd, worden afgehandeld als verliezend, tenzij het resultaat van de aanbieding waarnaar de weddenschap verwijst al bepaald is.

2.14.6 Alle Win/Plaatsing-weddenschappen die verwijzen naar de winnaar van de competitie en beste nationaliteit die zijn geplaatst na 00:00 CET op de maandag van de week van het toernooi, op deelnemers die helemaal niet meedoen, worden geretourneerd. Alle andere Winst/Plaatsing-weddenschappen worden geldig geacht.

2.14.7 In Winnaar-weddenschappen waarin een beperkte selectie deelnemers is opgenomen, zoals beste nationaliteit, groepwedden, enz. behoudt WFA zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen op enige niet-starter. Dead Heat-regels zijn van toepassing in gevallen waar een play-off een betere eindstand heeft opgeleverd.

2.14.8 Voor alle "Head-to-Head"-wedaanbiedingen moeten alle deelnemers van start gaan in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

2.14.9 In "Head-to-Head"-weddenschappen met maar twee spelers wordt de inzet geretourneerd als beide spelers dezelfde eindpositie bereiken en er geen optie voor een gelijke stand geboden werd. In "Head-to-Head"-weddenschappen met drie spelers waarin twee of meer spelers dezelfde eindpositie bezetten, wordt de inzet verdeeld in overeenstemming met het desbetreffende hoofdstuk.

2.14.10 Het afhandelen van "Head-to-Head"-wedaanbiedingen aangaande de prestaties van twee of meer spelers (bijv. beste eindstand in het toernooi) worden gebaseerd op de beste eindpositie/laagste score (welke van toepassing is) die wordt behaald in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

2.14.11 Voor enige verwijzing naar de "Cut" wel of niet halen, is een offici?e beslissing van de organisatie nodig om de weddenschap geldig te maken. Bij een tornooi waarin spelers tijdens meer dan een fase kunnen worden uitgeschakeld, wordt de afhandeling gebaseerd op het zich al dan niet kwalificeren van de speler tijdens de ?Cut".

2.14.12 Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt voordat de "Cut" is gedaan, wordt de speler geacht de "Cut" te hebben gemist. Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt nadat de "Cut" is gedaan, is niet van invloed op de originele afhandeling van de "Haalt de cut"-aanbiedingen.

2.14.13 In "Head-to-Heads" op basis van de beste eindklassering in het toernooi, wordt in het geval een van de spelers de cut mist, de andere speler uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, dan wordt de speler met de laagste score op de cut uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, en beide spelers hebben hetzelfde aantal punten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Een speler die na de cut gediskwalificeerd wordt, verslaat een speler die de cut niet gehaald heeft.

2.14.14 Enige verwijzing naar "Majors" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de PGA de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

2.15 Handbal

2.15.1 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi om de weddenschap geldig te laten zijn.

2.15.2 Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen worden afgehandeld op basis van de offici?e statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

2.16 IJshockey

2.16.1 Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), exclusief penaltyseries, tenzij anders vermeld.

2.16.2 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi.

2.16.3 Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten, assists, punten, strafminuten, enz.) worden afgehandeld op basis van de offici?e statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld, worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (overtime) meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

2.17 Motorsport

2.17.1 Deze sectie is van toepassing op alle sporten die verband hebben met gemotoriseerde races, zoals: Formule 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuitracen, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorraces, Superbike.

2.17.2 De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live timing en classificatie die op tv wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de sessie/race/evenement (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/incompleet is, wordt de eerste offici?e informatie op de offici?e website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/race waarnaar de weddenschap verwijst.

2.17.3 Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de gezaghebbende organisatie als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende organisatie kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

2.17.4 Indien een evenement/race/sessie/ronde/heat opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald zijn.

2.17.5 Voor afhandelingsdoeleinden wordt een coureur die heeft deelgenomen aan een offici?e training of kwalificatie geacht te hebben deelgenomen aan het evenement, ongeacht zijn eventuele deelname aan de daadwerkelijke race.

2.17.6 In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de sessie waarnaar de weddenschap verwijst, om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de coureur een offici?e tijd weet te noteren.

2.17.7 In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende deelnemers om welke reden dan ook niet meedoen aan de sessie/evenement/kampioenschap waarnaar de aanbieding verwijst.

2.17.8 Het afhandelen van aanbiedingen met betrekking tot "Race uitrijden" wordt gebaseerd op de offici?e reglementen, zoals die worden uitgegeven door de gezaghebbende organisatie.

2.17.9 Een "Head-to-Head"-weddenschap waarbij geen van beide coureurs de race uitrijdt, wordt bepaald op basis van het hoogste aantal gereden rondes. In het geval de deelnemers de race niet uitrijden en beide evenveel rondes voltooien, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. In het geval van een Rally moet ten minste ?n van de deelnemers het evenement voltooien, anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

2.17.10 Tijdstraffen die worden uitgedeeld door de gezaghebbende organisatie tijdens kwalificatiesessie(s) tellen mee. Andere promoties/demoties op de grid worden genegeerd.

2.17.11 Een race wordt geacht te zijn gestart wanneer de opwarmronde start (indien van toepassing), dus alle coureurs die meedoen met de opwarmronde, worden geacht te zijn gestart. In het geval een deelnemer vertraagd start, of de race begint vanuit de pitstraat, wordt deze ook geacht te hebben deelgenomen.

2.17.12 Bij het afhandelen van seizoenmarkets wordt rekening gehouden met de classificatie die direct na de laatste race van het seizoen wordt gepubliceerd, inclusief beslissingen die tijdens het seizoen zijn genomen door de organisatie, mits deze beslissingen zijn genomen voor aanvang van de laatste race van het seizoen. Enige beslissing (zelfs een beroep) die na het einde van de laatste geplande race van het seizoen genomen wordt, wordt irrelevant geacht.

2.17.13 Alle weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een team blijven geldig, ongeacht wijzigingen in coureurbezetting.

2.17.14 Weddenschappen blijven geldig, ongeacht wijzigingen in schema/locatie/circuit voor zover de race/het evenement tijdens hetzelfde jaar/seizoen (ongeacht enig uitstel) verreden wordt, behalve voor die weddenschappen die geplaatst zijn na 00:00 CET op de maandag van de week waarop de race/het evenement gepland staat. Deze zullen worden geretourneerd indien de race/evenement/sessie waarnaar de aanbieding verwijst niet binnen 7 dagen van de geplande startdatum gehouden wordt.

2.17.15 Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van bepaalde teams moet het vastgestelde aantal voertuigen van elk team de race starten. Is dit niet het geval, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard (bijv. in Formule 1 moeten twee teams van elke team de race starten).

2.18 Rugby Union/Rugby League

2.18.1 Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

2.18.2 Voor alle andere weddenschappen met betrekking tot de prestaties van een of meer spelers, moet de genoemde speler(s) de wedstrijd beginnen om geldig te zijn.

2.19 Squash ? De voorwaarden en bepalingen van Tennis zijn waar mogelijk van toepassing.

2.20 Speedway

2.20.1 Alle aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de offici?e resultaten die gepubliceerd worden door de gezaghebbende organisatie na afloop van de laatste geplande heat. Promoties, demoties, beroepen en/of straffen die worden ingediend na afloop van het evenement waarnaar de weddenschap verwijst, worden genegeerd.

2.20.2 "Wedstrijd"-weddenschappen tussen twee teams/coureurs worden afgehandeld op basis van de offici?e resultaten, ongeacht het aantal voltooide heats.

2.20.3 "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie cre?en waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen be?vloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de tennis-sectie ter referentie.

2.20.4 Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande heats voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de tennis-sectie ter referentie.

2.20.5 Alle "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer coureurs in een evenement/heat worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde coureurs deelnemen aan ten minste ?n heat.

2.20.6 Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar een bepaalde heat, moet de betreffende heat voltooid worden, en moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de betreffende heat.

2.21 Zwemmen

2.21.1 Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op zwemmen vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

2.21.2 Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste offici?e resultaten die worden gepubliceerd. WFA houdt echter rekening met wijzigingen die binnen 24 uur na het voltooien van het evenement worden aangebracht in de offici?e resultaten, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, of een valse start bij een estafette. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de offici?e uitslag, enz.

2.21.3 Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste ?n van de deelnemers zich voor kwalificeert.

2.21.4 Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

2.22 Tennis

2.22.1 Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht enige wijzigingen (voor dan wel tijdens de wedstrijd) in condities (binnen/buiten) en/of type ondergrond, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

2.22.2 "Wedstrijd"-weddenschappen met uitzondering van Live wedden zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler/het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal ?n set wordt voltooid, maar dus met uitzondering van Live wedden

Voorbeeld:
U speelt een weddenschap voordat de wedstrijd wordt gespeeld en de wedstrijd wordt gestaakt in de eerste set :
 • Alle weddenschappen op de eindwinnaar van de wedstrijd worden terugbetaald.
 • Alle overige weddenschappen worden terugbetaald.
U speelt een weddenschap in live en de wedstrijd wordt gestaakt in de eerste set :
 • Alle weddenschappen op de eindwinnaar van de wedstrijd worden terugbetaald.
 • Alle overige weddenschappen worden uitbetaald indien er op het moment van staken een uitslag is voor de betreffende weddenschap.
 • Alle overige weddenschappen worden terugbetaald.
U speelt een weddenschap voordat de wedstrijd wordt gespeeld en de wedstrijd wordt gestaakt nadat de eerste set is voltooid :
 • Alle weddenschappen op de eindwinnaar van de wedstrijd zijn geldig. De eindwinnaar van de wedstrijd is de speler die niet opgegeven heeft.
 • Alle overige weddenschappen worden uitbetaald indien er op het moment van staken een uitslag is voor de betreffende weddenschap.
 • Alle overige weddenschappen worden terugbetaald, behalve dus de weddenschappen op de eindwinnaar van de wedstrijd.
U speelt een weddenschap in live en de wedstrijd wordt gestaakt nadat de eerste set is voltooid :
 • Alle weddenschappen op de eindwinnaar van de wedstrijd worden terugbetaald.
 • Alle overige weddenschappen worden uitbetaald indien er op het moment van staken een uitslag is voor de betreffende weddenschap.
 • Alle overige weddenschappen worden terugbetaald.

2.22.3 "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie cre?en waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen be?vloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld.

De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:

 • Voorbeeld 1 - Meer dan / minder dan: Er vindt een opgave plaats in een wedstrijd over drie sets met een score van 7-6, 4-4. De aanbiedingen: ?Totaal aantal games set 2 ? 9,5? (of enige lagere lijn dan dat aantal) en ?Totaal aantal games in wedstrijd ? 22,5? (of enige lagere lijn dan dat aantal) worden zo afgehandeld dat ?Meer dan?-weddenschappen winnen en ?Minder dan?-weddenschappen verliezen. Weddenschappen op hogere lijnen worden ongeldig verklaard.
 • Voorbeeld 2 - Handicap: Er vindt een opgave plaats aan het begin van de 3e set in een wedstrijd over 5 sets op een stand van 1-1. Weddenschappen op +2,5/-2,5 sets worden respectievelijk afgehandeld als winnend en verliezend. Aanbiedingen op lagere lijnen worden ongeldig verklaard.
   

2.22.4 Voor alle geldige "correcte score" (namelijk setwedden en gamewedden), "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de eerste set?" en "Set 2 ? Game 6: winnaar" moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

2.22.5 Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste ?n set voltooid worden voor een geldige weddenschap met uitzondering voor Live wedden en behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

2.22.6 In dubbelpartijen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, als enige van de genoemde spelers wordt vervangen.

2.22.7 Enige verwijzing naar "Grand Slams" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de ITF de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

2.22.8 Tenzij dit expliciet vermeld wordt, worden alle weddenschappen op Davis Cup-partijen ongeldig verklaard, als wordt besloten de wedstrijden in een ander formaat te spelen dan "beste van 5 sets", (bijv. beste van 3 sets).

2.22.9 Aanbiedingen met betrekking tot de Davis Cup worden aangeboden onder de expliciete veronderstelling dat de betreffende confrontatie onderdeel uitmaakt van de zogenoemde "rubbers" voor de volgende beschikbare enkelspelsessie, die normaliter bestaat uit twee enkelspelpartijen per sessie. Alle weddenschappen worden geannuleerd op wedstrijden die bedoeld zijn voor de eerste of tweede rubber (normaliter de enkelspelpartijen op vrijdag) waarvoor de deelnemers gewijzigd zijn, ongeacht het feit dat dezelfde ontmoeting zou kunnen plaatsvinden tijdens dezelfde ronde.

2.23 Volleybal

2.23.1 Punten die worden gescoord tijdens de zogenaamde "Golden set" (de 6e set), worden niet meegeteld voor het afhandelen van de betreffende wedstrijd.

2.23.2 Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

2.23.3 "Head-to-Head"- en ?meer dan / minder dan?-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer spelers in de wedstrijd/het evenement/het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment deelnemen aan de wedstrijd/het evenement/het toernooi.

2.23.4 "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie cre?en waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen be?vloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de afdeling Tennis ter referentie.

2.23.5 Voor alle geldige "correcte score"-aanbiedingen, "Even/Oneven" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke team wint de 1e set?" en "Set 2 ? Race naar 15 punten: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

2.23.6 Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste ?n set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

2.24 Wintersporten

2.24.1 De volgende sectie is geldig voor de volgende sporten: Alpineski?, biatlon, langlaufen, freestyle, Noordse combinatie, shorttrack, schansspringen, snowboarden en schaatsen.

2.24.2 Resultaten van een competitie worden geldig geacht als het een geldige competitie wordt verklaard voor de betreffende categorie door de gezaghebbende organisatie van die sport. Dit is van toepassing in het geval een evenement wordt ingekort, zoals een wedstrijd met ?n sprong in plaats van twee, of als een evenement verplaatst worden naar een andere locatie.

2.24.3 In het geval van afgelaste/afgebroken evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de stopzetting en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

2.24.4 Alle aanbiedingen worden ongeldig geacht, als het originele/vermelde formaat van een evenement volledig wordt veranderd, zoals de hoogte van de schans bij schansspringen, de stijl bij langlaufen, enz.

2.24.5 WFA behoudt zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen in geval van een niet-starter in een ?Groep?-wedaanbieding (?Beste van X?).

2.25 Overig (non-sport-/speciale weddenschappen)

2.25.1 De voorwaarden in deze sectie zijn van toepassing op alle aanbiedingen die niet redelijkerwijs kunnen worden geclassificeerd onder de verschillende sportcategorie? (bijv. tv-programma's, politiek, awards en prijzen, schoonheidsverkiezingen, entertainment en dergelijke). Wanneer van toepassing, en tenzij anders vermeld in deze sectie of in de aanbieding, worden deze aanbiedingen afgehandeld op basis van de regels van WFA onder het hoofdstuk ?Afhandeling van resultaten ?.

2.25.2 Tenzij hieronder anders vermeld of in verband met de wedaanbieding, zijn alle weddenschappen die onder deze sectie vallen geldig totdat een officieel resultaat wordt gepubliceerd, ongeacht enige vertraging in de aankondiging, extra stemrondes, enz. die nodig kunnen zijn om de uitkomst te bepalen.

2.25.3 Alle openstaande aanbiedingen aangaande deelnemers die zich hebben teruggetrokken uit/ zijn uitgeschakeld bij tv-shows (vrijwillig, dan wel beslist door de organisatie) worden afgehandeld als verloren. Mocht dezelfde deelnemer de competitie op een later tijdstip weer bij de competitie voegen, dan wordt hij/zij behandeld als een nieuwe deelnemer, dus eerdere weddenschappen blijven afgehandeld als verloren.

2.25.4 Weddenschappen over het vertrekken van een deelnemer zijn uitsluitend geldig voor de volgende geplande show. Enige wijzigingen in de methode van uitschakeling, het aantal deelnemers/de specifieke deelnemers die tijdens hetzelfde programma kunnen worden uitgeschakeld of enige andere factoren die niet redelijkerwijs verwacht konden worden, resulteren in het ongeldig verklaren van weddenschappen die verwijzen naar "Volgende uitschakeling", enz.

2.25.5 In het geval een show wordt be?ndigd voordat een offici?e winnaar bekend is gemaakt, dan worden de weddenschappen afgehandeld als gelijkspel tussen de deelnemers die nog niet zijn uitgeschakeld. Winst/Plaatsing-weddenschappen op deelnemers die al uitgeschakeld zijn, worden afgehandeld als verloren.

2.26 Limieten per sport

De limieten vari?en per sport, type competitie en het type wedaanbieding. Indien een weddenschap een combinatie aanbiedingen van verschillende sporten/categorie?/wedstrijden en/of typen aanbiedingen bevat, wordt de uitbetaling beperkt tot de laagste limiet in de combinatie, zoals hieronder weergegeven:

Voetbal:

A. De limiet van 125.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • Internationale toernooien voor mannen (met uitzondering van jeugdtoernooien), die worden gereguleerd door de FIFA of UEFA;
 • Internationale clubtoernooien voor mannen die worden gereguleerd door de FIFA of UEFA;
 • Nationale competitie voor mannen op het hoogste niveau;
 • Enig nationaal bekertoernooi voor mannen;.
 • Alle overige internationale toernooien;
 • Alle overige internationale clubtoernooien;
 • Enig nationaal bekertoernooi voor mannen in enig ander land;
 • Grote nationale bekertoernooien in enig ander land;
 • Nationale competitie voor mannen op het 2e niveau;
 • Enige internationale vriendschappelijke wedstrijd die wordt gereguleerd door de FIFA.

Alle weddenschappen met betrekking tot spelers (inclusief gele/rode kaarten), transfers, trainers, disciplinaire maatregelen, hoekschoppen, schoten op doel of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een competitie/wedstrijd worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

Basketbal:

A. De limiet van 125.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden.

B. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 IJshockey:

A. De limiet van 125.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • Internationale toernooien (met uitzondering van jeugdteams) en NHL.
 • Enige nationale competitie voor mannen op het hoogste niveau in een van de volgende landen: Finland en Zweden.

B. De limiet van 50.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot wedstrijden die tot enige andere vorm van ijshockey behoren.

C. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

Handbal:

A. De limiet van 125.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • Internationale toernooien (met uitzondering van jeugdteams).

B. De limiet van 25.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van handbal behoren.

C. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

Volleybal:

A. De limiet van 125.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • Internationale toernooien (met uitzondering van jeugdteams).

B. De limiet van 25.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van volleybal behoren.

C. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

Tennis:

A. De limiet van 125.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • Grand Slam-toernooien.

B. De limiet van 50.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • ATP- en WTA-toernooien andere dan de Grand Slam tornooien.

C. De limiet van 10.000 Euro is van toepassing op alle andere aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden.

American football en honkbal:

A. De limiet van 50.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorie? behoren:

 • NFL en MLB.

B. De limiet van 10.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van American Football of honkbal behoren.

C. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

Overige sporten:

A. De limiet van 25.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden in de volgende sporten: Atletiek, bandy, wielrennen, golf, motorsport, rugby union en wintersporten.

B. De limiet van 10.000 Euro is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden in alle andere sporten.

C. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

3 Tattersall's Rule 4

3.1 In het geval van ?n niet-loper of ?n niet-deelnemer, worden de noteringen op de resterende lopers of resterende deelnemers verlaagd, in overeenstemming met de zogenoemde Tattersalls regel 4.

a. Win Betting:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,30 en lager 75%

1,31 tot 1,40 70%

1,41 tot 1,53 65%

1,54 tot 1,62 60%

1,63 tot 1,80 55%

1,81 tot 1,95 50%

1,96 tot 2,20 45%

2,21 tot 2,50 40%

2,51 tot 2,75 35%

2,76 tot 3,25 30%

3,26 tot 4,00 25%

4,01 tot 5,00 20%

5,01 tot 6,50 15%

6,51 tot 10,00 10%

10,01 tot 15,00 5%

15,01 en hoger geen aftrek

b. Plaats weddenschap:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,06 en lager 55%

1,07 tot 1,14 45%

1,15 tot 1,25 40%

1,26 tot 1,52 30%

1,53 tot 1,85 25%

1,86 tot 2,40 20%

2,41 tot 3,15 15%

3,16 tot 4,00 10%

4,01 tot 5,00 5%

5,01 en hoger geen aftrek

3.2 In het geval van twee of meer niet-lopers of niet-deelnemers zal de totale aftrek niet groter zijn dan 75%. De aftrek wordt in dit geval gebaseerd op de opgetelde noteringen van de teruggetrokken lopers.