Buitenlandse Paardenrennen - Types van spelen

Het aanduiden van het Eerste paard aan de aankomst van een ren

Het aanduiden van een paard tussen
• De eerste 3 aan de aankomst voor een ren van 8of meer vertrekkers
• De eerste 2 aan de aankomst voor een ren van 4 tot 7 vertrekkers
Het aanduiden van het tweede paard aan de aankomst van een ren van meer dan 7 vertrekkers

Het aanduiden van de eerste 2 paarden aan de aankomst van de ren ongeacht de volgorde De Koppel is onderhevig aan het geldend reglement van de renbaan (renmaatschappij) waar het evenement zich afspeelt.

Het aanduiden van 2 paarden dewelke zich bevinden tussen de eerste 3 paarden aan de aankomst van de ren

 

Het aanduiden van de eerste 2 paarden aan de aankomst van een ren (in juiste volgorde)

Het aanduiden van de eerste 3paarden aan de aankomst van een ren (ongeacht de volgorde)

 

Het aanduiden van de eerste 3paarden aan de aankomst van een ren (in juiste volgorde)

 

 

Het aanduiden van de eerste 3 paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde)

Het aanduiden van de eerste 4 paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde) .

Het aanduiden van de eerste 4paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde)
Een « Trio plus» opbrengst wordt uitbetaald aan de spelen dewelke de eerste 3 paarden aan de aankomst hebben (zonder notie van de volgorde) en 1 paard dat verder dan de 4° plaats aan de aankomst werd geclasseerd.

Het aanduiden van de eerste 5 paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde) Een « extra » opbrengst wordt uitbetaald aan de spelen dewelke de eerste 4 paarden aan de aankomst hebben (zonder notie van de volgorde) en 1 paard dat verder dan de 5° plaats aan de aankomst werd geclasseerd. .

Het aanduiden van de eerste 5paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde)

De rang EXTRA 4/5, bestaat eruit 4 van de eerste 5 paarden aan de aankomst aan te duiden, zonder notie van volgorde (met uitsluiting van de combinatie die de eerste 4 paarden aan de aankomst bevat en een ander paard dan het vijfde), mag wel aangeboden worden.

Een Extra 4 opbrengst wordt uitbetaald aan de spelen die de eerste vier paarden aan de aankomst hebben (zonder notie van de volgorde) en 1 paard dat verden dan de 5de plaats aan de aankomst werd geclasseerd.

Een Extra3 opbrengst wordt uitbetaald met de eerste 3 aan de aankomst zonder notie van volgorde en 2 andere paarden die zich verder dan de 4deplaats classeerden.

Het aanduiden van 2 van de eerste 4 paarden aan de aankomst.
De eerste 4 aan de aankomst aanduiden - zonder notie van volgorde - met 4, 5, 6 of 7 paarden (MULTI 4, MULTI 5, MULTI 6 of MULTI 7 spelen)