Belgische paardenrennen : Types van spelen

Het aanduiden van het Eerste paard aan de aankomst van een ren

Het aanduiden van een paard tussen
• De eerste 3 aan de aankomst voor een ren van 8 of meer vertrekkers
• De eerste 2 aan de aankomst voor een ren van 4 tot 7 vertrekker
Het aanduiden van het tweede paard aan de aankomst van een ren

Het aanduiden van de eerste 2 paarden aan de aankomst van een ren.
De Jumelé is onderhevig aan het geldend reglement van de renbaan (renmaatschappij)waar het evenement zich afspeelt)
Het aanduiden van de 2 eerstepaarden aan de aankomst van de ren

Het aanduiden van 2 paarden dewelke zich bevinden tussen de eerste 3 paarden aan de aankomst van de ren

Het aanduiden van de eerste3 paarden aan de aankomst van een ren (ongeacht de volgorde) )

 

Het aanduiden van de eerste 3 paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde)

Het aanduiden van juiste eerste 4paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde) De eerste 3 aan de aankomst en een ander paard dan het 4de ter aankomst geven recht op een Quarté Bonus. )

Hier neemt men met dezelfde combinatie deel aan Tiercé en aan Quarté met een aanduiding van minimum 4 paarden. .

Het aanduiden van de eerste 5 paarden aan de aankomst in de correcte volgorde (orde) of in een andere volgorde (wanorde) Een « bonus » opbrengst wordt uitbetaald aan de spelen dewelke de 4 eerste paarden aan de aankomst hebben (zonder notie van devolgorde) en 1paard dat verder dan de 5° plaats aan de aankomst werd geclasseerd. .

Het aanduiden van 2 van de eerste 4 paarden van aan de aankomst..
De eerste 4 aan de aankomst aanduiden - zonder notie van volgorde - met 4, 5, 6 of 7paarden (MULTI 4, MULTI 5, MULTI 6 of MULTI 7 spelen)).