Reglement V5

1 V5 weddenschap

De V5 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden van vijf rennen moet aanduiden, vijf rennen die in de zelfde discipline op dezelfde dag plaatsvinden.

 

2 Berekening van de weddenschap

De rennen waarop V5 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 5.

De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere cijfers in elke manche (selecties) aan te duiden.

Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan één selectie maakt in één of meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap (m.a.w. ze omvat meer dan één combinatie.)

Het aantal combinaties in een samengestelde combinatie wordt bepaald door de aanduidingen in elke manche samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder elkaar te vermenigvuldigen.

Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

 

3 Niet-vertrekkers

In het geval er een inzet werd gedaan op een niet vertrekkend paard dan zal ter vervanging van een selectie op een niet vertrekkend paard een paard gekozen worden in overeenstemming met de laagste kwotering bij het vertrek van de ren.

In het geval van meerdere niet vertrekkers zal deze regel hernomen worden met de volgende paarden in de lijst van de laagste naar de hoogste kwotering.

In het geval er meerdere paarden zijn met dezelfde kwotering, zal eerst dit paard genomen worden met de hoogste nummering toegekend voor de bepaalde ren.

Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserve en bijkomende reserve paarden vereist zijn, dan zal de opgestelde reserve volgorde opnieuw worden gebruikt.

 

4 Een te hoog aantal, slechts één reserve, geen reserve volgorde.

Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een nummer van het programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als een selectie op een niet vertrekker.

 

5 te hoge inzet

Als de wedder een bedrag ingevuld en betaald heeft, bedrag dat te hoog is voor het aantal paarden aan de start, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming met de regelgeving die handelt over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee keer of meer dan twee keer geselecteerd worden.

 

6 Het winnen van de weddenschap

In de V5 wint die enkelvoudige weddenschap die de winnaar van elke deelnemende ren aan het spel V5 heeft aangeduid.

Het aantal winnende combinaties in een gecombineerde weddenschap wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige combinaties die hierin begrepen zijn.

 

7 Berekening van de opbrengsten

In de V5 weddenschap wordt de opbrengst berekend door op gelijke manier het totale netto bedrag van de inzet te verdelen tussen de winnaars(deze gelijke delen worden de uit te betalen winsten genoemd).

 

8 Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat

Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere van de manches, zal de berekening van het aantal uit te betalen winsten die aan een winnende wedder, die meer dan een zo’n paard heeft aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende paarden die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te vermenigvuldigen.

 

9 Herlopen of uitgestelde ren

Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van die ren meedoen voor de weddenschap.

 

10 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte ren

Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal vantoepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is. Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties maakte, zal verschillende uitbetalingen krijgen die overeenstemmen met het product van 1en van het (de) getal(len) die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in zulke manche door de wedder.

 

11 Het schrappen van meer dan twee manches.

Als meer dan twee manches werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet kunnen herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk1, 7, zal de weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzettenzullen terugbetaald worden.